TALK: MENGENAL PASTI GARIS MASA PROSES JUAL BELI (SUBSALE) BERSAMA IQI & IREALTY GROUP PADA 26 JUNE 2022

Pada 26/6/2022, Puan Nurul Izzati Bin Ahmad Nasaruddin telah memberi ceramah bagi topik Mengenal Pasti Garis Masa Proses Jual Beli (Subsale) bersama New REN IQI dan IREALTY di IOI Conezio, Putrajaya.

Video Perkongsian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *