SELAMAT HARI TANAH NEGARA

Pada 27 Julai 1986, terlantiknya Pesuruhjaya Tanah dan Galian di Negeri-Negeri Bersekutu yang diwujudkan bagi memastikan sistem pentadbiran dan perundangan tanah menjadi lebih sistematik dan teratur sama ada dari struktur pungutan cukai, persempadanan dan pembangunan.

Hasrat kami, Semoga Sistem Pentadbiran Tanah di Malaysia di setiap Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Persekutuan) sama ada di peringkat Daerah, Negeri dan Persekutuan akan menjadi bertambah baik.

Untuk melihat sambutan secara maya bagi atur cara Sambutan Hari Tanah boleh merujuk kepada Facebook di laman web;

  1. https://www.facebook.com/JKPTGHQhttps://www.facebook.com/JKPTGHQ
  2. https://www.facebook.com/JKPTGHQ

Sekian,
Nurul Izzati Ahmad Nasaruddin
Peguam Hartanah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *